คำถามที่พบบ่อย

 1. 1) ISP ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายประเภทซึ่งมีความเร็วแตกต่างกันไป วิธีการวัดคุณภาพวิดีโอให้คะแนนบริการแต่ละประเภทแยกจากกันหรือไม่
  ISP แต่ละรายสามารถให้ข้อมูลรายชื่อและความเร็วของบริการต่างๆของ ISP กับทางเรา ซึ่งทางเราจะใช้ข้อมูลนี้ในการวัดคุณภาพวิดีโอโดยจำแนกตามประเภทบริการต่างๆของ ISP นั้น ในกรณีที่เราไม่มีข้อมูลจากทาง ISP เราจะวัดคุณภาพวิดีโอแบบเหมารวมทุกรูปแบบการบริการของ ISP นั้น
 2. 2) ทำไมการวัดคุณภาพจึงใช้ระดับคะแนนที่ 90% ทำไมไม่ใช้ค่าเฉลี่ยหรือค่ากลาง
  Google เชื่อว่าประสิทธิภาพของเครือข่ายที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญต่อประสบการณ์ใช้งานที่ยอดเยี่ยมของผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ต เราจึงเลือกใช้ระดับคะแนนที่ 90% ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้สามารถคาดหวังระดับประสิทธิภาพตามคะแนนนี้ได้ 9 จาก 10 ครั้ง ในขณะที่ค่าเฉลี่ยและค่ากลางเป็นประโยชน์ในการแสดงประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของเครือข่าย แต่ไม่เหมาะที่จะใช้ในการวัดระดับประสิทธิภาพที่ยั่งยืนของเครือข่าย
 3. 3) วิธีการวัดคุณภาพนี้สามารถระบุและสนับสนุนเครือข่ายที่คงประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่มีการใช้บริการสูงได้หรือไม่
  ได้ เนื่องจากปริมาณ GAT นี้อิงตามปริมาณการใช้งาน ดังนั้นช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้งาน YouTube สูง (เช่น ตอนเย็น) จะมีผลต่อค่า GAT มากกว่าปกติ วิธีการนี้จึงเป็นค่าบรรทัดฐานสำหรับการใช้งาน
 4. 4) การให้บริการวิดีโอประเภทใดที่ถูกนำมาใช้ในการคำนวณคะแนน
  การให้บริการวิดีโอในรูปแบบใหม่ (เช่น DASH, HLS) จะถูกนำมารวมในการคำนวณคะแนน การให้บริการวิดีโอในรูปแบบดั้งเดิม (เช่น non-adaptive progressive playbacks, RTSP) จะไม่ได้ถูกนำมารวมในการคำนวณเนื่องจากไม่มีวิธีการวัดคุณภาพที่แม่นยำ ทั้งหมดนี้เพื่อให้แน่ใจในความแม่นยำในการวัดคุณภาพของ ISP
 5. 5) มีปัจจัยใดบ้างที่อาจส่งผลต่อคุณภาพการรับชมวิดีโอที่ผู้ใช้สามารถจัดการเองได้
  ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้แต่ละคนพบอาจแตกต่างกันตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนผู้ใช้หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ไร้สายหรือต่อสาย) และคุณใช้ข้อมูลเกินโควต้าที่ได้รับแล้วหรือไม่