Vanlige spørsmål

 1. 1) Internett-leverandørene selger mange ulike Internett-produkter som lover ulike hastigheter. Vurderer metoden hvert produkt og hver hastighet separat?
  Hver Internett-leverandør kan oppgi relevante produktnavn og hastigheter for de ulike tilbudene sine, og etikettene i rapporten er avhengige av informasjonen vi får fra leverandørene. I noen tilfeller gir de oss informasjon som gjør at vi kan identifisere de ulike produktene og hastighetene. I andre tilfeller har vi ikke detaljert informasjon om hastighetene de tilbyr kundene, så vi gir en generell vurdering av produktet for alle hastighetene.
 2. 2) Hvorfor er grensen satt så høyt som 90 %? Hvorfor ikke bruke gjennomsnitt eller middelverdi?
  Hos Google har vi en klar overbevisning om at en konsekvent og pålitelig nettverksytelse er avgjørende for en god brukeropplevelse på Internett. Derfor har vi satt grensen på 90 %. Det vil si at man kan forvente det oppgitte ytelsesnivået ni av ti ganger. Selv om gjennomsnittsverdier og middelverdier er nyttige for å gjengi gjennomsnittlig nettverksytelse, er de ikke velegnet for å vurdere nettverksytelsen over tid.
 3. 3) Gjenkjenner og belønner metoden nettverk som tilbyr høy ytelse over tid i perioder med høy trafikk?
  Ja. Fordi GAT-volumet er basert på forespørsler (belastning), bidrar perioder med høyt YouTube-forbruk (for eksempel om kvelden) mer til GAT-volumet og har dermed større innflytelse på den endelige vurderingen. Metoden er naturlig normalisert for bruk.
 4. 4) Hvilke typer serverforespørsler er kvalifisert til å bli inkludert i beregningene av vurderingene?
  Forespørsler om videoer i moderne leveringsformater (for eksempel DASH, HLS) er inkludert i beregningene. Eldre videoformater (for eksempel ikke-adaptive progressive avspillinger, RTSP) er ikke inkludert fordi målinger av eldre streaming-mekanismer er mindre pålitelige. Dette gjøres for å sikre høy grad av nøyaktighet i vurderingene av Internett-leverandørene.
 5. 5)Hvilke faktorer kan brukeren kontrollere for å påvirke videokvaliteten?
  Individuelle resultater kan variere avhengig av faktorer som antall tilkoblede brukere eller enheter, maskinvaren, programvaren og programvarekonfigurasjonen, Internett-tilkoblingen (trådløs eller kablet) og om du har overskredet datakvoten din.