Metodoloģija
Kā mēs pārliecināmies, ka interneta pakalpojumu sniedzējs var konsekventi piedāvāt YouTube augstā izšķirtspējā.
Vērtējumi
Ko nozīmē šie vērtējumi?
Vērtējumi atspoguļo paredzamo videoklipa straumēšanas kvalitāti (vismaz 90% laika), kad skatāties pakalpojumu YouTube, izmantojot noteiktu interneta pakalpojumu sniedzēju konkrētā reģionā.
 • YouTube HD verifikācija: YouTube HD verificēto tīklu lietotāji lielākoties var rēķināties ar vienmērīgu atskaņošanu, skatoties YouTube videoklipus augstā izšķirtspējā (720p un vairāk).
 • Standarta izšķirtspēja: lietotāji, kuri izmanto tīklus, kas novērtēti ar standarta izšķirtspēju, var rēķināties ar vienmērīgu atskaņošanu, skatoties YouTube videoklipus standarta izšķirtspējā (360p), un var pieredzēt neregulārus pārrāvumus, skatoties YouTube videoklipus augstā izšķirtspējā (720p un vairāk).
 • Zemāka izšķirtspēja: lietotāji, kuri izmanto tīklus, kas novērtēti ar zemāku izšķirtspēju, var pieredzēt neskaidru attēla kvalitāti un biežus pārrāvumus, atskaņojot YouTube videoklipus 360p un augstākā izšķirtspējā.
Kādēļ šie dati ir noderīgi?
Šis pārskats ir balstīts uz miljardiem YouTube videoklipu, kas tiek skatīti, izmantojot tūkstošiem interneta pakalpojumu sniedzēju, nevis uz datiem, kas iegūti no nelielas lietotāju grupas.
 • Mēs noskaidrojam, cik ātri visi YouTube videoklipu dati tika ielādēti pēdējo 30 dienu laikā.
 • Rezultāti tiek segmentēti pēc interneta pakalpojumu sniedzēja un ģeogrāfiskās atrašanās vietas.
 • Mēs nosakām, kāds bija minimālais pieejamais ātrums vismaz 90% laika.
Kā tiek aizsargāta mana konfidencialitāte?
Šie ir anonīmi dati par visiem lietotājiem, kuri skatās pakalpojumu YouTube, izmantojot kādu no interneta pakalpojumu sniedzējiem.
 • Vērtējumi ir balstīti uz tīkliem, nevis lietotājiem.
 • Visi paraugi ir pilnībā anonīmi, un lietotāju informācija netiek uzglabāta vai izmantota.
 • Tiks parādīti rezultāti tikai par ģeogrāfisko atrašanās vietu, kas ir pietiekami liela, lai tajā atrastos daudz lietotāju.

Kopsavilkums

Pastāv daudz faktoru, kuri var neatkarīgi cits no cita ietekmēt lietotāja pieredzi internetā, tostarp (bet ne tikai) lietotāja interneta savienojuma ātrums, piekļuves tīkla uzticamība, lietojumprogrammu serveru pieejamība, ielādes īpašības un dažos gadījumos lietotāju mājas tīkla konfigurācija. Tādi atsevišķi un izolēti mērījumi kā piekļuves ātrums vai serveru kapacitāte neatspoguļo patieso lietotāju pieredzi. Pareizā pieeja ir visaptverošs veiktspējas mērījums lietojumprogrammu līmenī, kas ietver visus aprēķinam nepieciešamos mainīgos lielumus, lai noteiktu un izmērītu patieso interneta lietotāju pieredzi.

Šeit piedāvājam iepazīties ar metodoloģiju, ar kuru tiek novērtēti interneta pakalpojumu sniedzēji pēc to spējas nodrošināt YouTube videoklipu atskaņošanu, balstoties uz ilgstošas veiktspējas mērījumiem lietojumprogrammu līmenī. Mērķis ir piedāvāt vērtējumu, kas ir jēgpilns, viegli saprotams un precīzi atspoguļo reālo interneta pieredzi.

Metodoloģija
Mērījumi

Parasta YouTube videoklipa atskaņošana sastāv no YouTube klienta (atskaņotāja), kas ienes videoklipa baitus, straumējot tos no YouTube servera (CDN) vienā vai vairākos pieprasījumos (piemēram, HTTP GET). Pirmais solis, nosakot interneta pakalpojumu sniedzēju vērtējumus, ir izmērīt pastāvīgo ātrumu, kādā šie videoklipa baiti tiek pārsūtīti no servera līdz klientam. Lai izmērītu sasniegto caurlaidspēju lietojumprogrammu līmenī (derīgo caurlaidspēju), katrā pieprasījumā tiek fiksēti tālāk norādītie rādītāji:

 1. 1) Pieprasījuma identitāte: sākotnējā pieprasījuma laikspiedols, piekļuves tīkls (piemēram, tīkla bloks, interneta pakalpojumu sniedzēja autonomais sistēmas numurs) un aptuvena ģeogrāfiskā atrašanās vieta (piemēram, valsts, pilsētas rajons), kas iegūta no tādiem klienta atribūtiem kā IP adrese, lietotāja aģents utt. Ņemiet vērā, ka IP un atrašanās vietas sasaiste, ko veic mūsu automatizētās sistēmas, dažiem lietotājiem var norādīt nepareizu atrašanās vietu.
 2. 2) Atbildes apjoms: lietojumprogrammas baitu skaits (ieskaitot lietojumprogrammas galvenes, bet atskaitot visu kodola līmeņa papildu atbalstu), ko serveris pārsūta klientam, atbildot uz pieprasījumu.
 3. 3) Atbildes laiks: laiks, kurā serveris apkalpo pieprasījumu, ieskaitot pārsūtīšanas laiku tīklā (saņēmējs ir atzinis visus baitus).

Balstoties uz šiem mērījumiem, norādītā pieprasījuma “R” derīgā caurlaidspēja tiek aprēķināta, izmantojot tālāk norādīto formulu. Katrs izmērītais pieprasījums tiek uzskatīts par derīgās caurlaidspējas paraugu.

Derīgā caurlaidspēja
R
= Atbildes apjoms
R
/ Atbildes laiks
R
Vērtējumi

Vērtējumi tiek iegūti, apkopojot izmantojamos derīgās caurlaidspējas paraugus, kas fiksēti mērījumu fāzē. Metodoloģija atbalsta vērtējumu aprēķināšanu dažādos precizitātes līmeņos no atlasītajiem rādītājiem. Piemēram, interneta pakalpojumu sniedzēja vērtējumu var aprēķināt dažādām laika vienībām (piemēram, stunda, nedēļa, mēnesis) un/vai dažādiem ģeogrāfiskajiem līmeņiem (piemēram, valsts, apgabals, pilsētas rajons, pilsēta).

Noteiktā laika periodā “T” (piemēram, par 30 dienām) un ģeogrāfiskajā atrašanās vietā “L” (piemēram, Sanfrancisko, Kalifornija, ASV) interneta pakalpojumu sniedzēja vērtējums “P” (piemēram, Comcast) tiek aprēķināts tālāk norādītajā veidā:

 1. 1) Izmantojamo paraugu apkopošana: tiek apkopoti visi derīgās caurlaidspējas paraugi, kas identificēti ar “T”, “L” un “P”, t.i., pieprasījumi, kuru izcelsme ir norādītais interneta pakalpojumu sniedzējs norādītajā atrašanās vietā un norādītajā laika posmā.
 2. 2) GAT (derīgās caurlaidspējas augšējā robežvērtība) apjoma aprēķināšana: katrs derīgās caurlaidspējas paraugs tiek ievietots vienā no trim spēju segmentiem — HD (augsta izšķirtspēja), SD (standarta izšķirtspēja) vai LD (zemāka izšķirtspēja), balstoties uz derīgās caurlaidspējas robežvērtībām, kas norādītas tālāk esošajā tabulā. Tā tiek iegūts aptuvens apkopotais GAT apjoms par atlasītajiem rādītājiem.
GAT segments Derīgās caurlaidspējas robežvērtība Skaidrojums
HD (augsta izšķirtspēja) > 2,5 Mb/s Minimālā derīgā caurlaidspēja, kas nepieciešama, lai uzturētu vidējo YouTube HD videoklipa atskaņošanu 720p izšķirtspējā
SD (standarta izšķirtspēja) 0,7 līdz 2,5 Mb/s Minimālā derīgā caurlaidspēja, kas nepieciešama, lai uzturētu vidējo YouTube SD videoklipa atskaņošanu 360p izšķirtspējā
LD (zemāka izšķirtspēja) < 0,7 Mb/s Derīgā caurlaidspēja ir pārāk zema, lai uzturētu YouTube SD videoklipa atskaņošanu 360p izšķirtspējā
Apjoms (GAT)
HD paraugi
SD paraugi
LD paraugi
 1. 3) Vērtējuma kritēriju definēšana: interneta pakalpojumu sniedzēja vērtējuma kritēriji tiek definēti, nosakot minimālo GAT apjoma līmeņa prasību katra vērtējuma līmenim. Tā kā šis rādītājs ir izveidots, lai atspoguļotu interneta pakalpojumu sniedzēja tīkla konsekvenci un uzticamību, slieksnim ir jābūt noteiktam līmenī, kas atspoguļo ilgstošu veiktspēju, nevis parastu (vidējo) veiktspēju. Tādēļ, lai atspoguļotu dažādus uzticamības līmeņus, esam noteikuši trīs vērtējumu skalas: GAT-90 (90% no visiem pieprasījumiem pārsniedz robežvērtību), GAT-95 (95% no visiem pieprasījumiem pārsniedz robežvērtību), GAT-99 (99% no visiem pieprasījumiem pārsniedz robežvērtību).

  Tālāk esošajā tabulā ir atrodami kritēriji, kas izmantoti, lai noteiktu interneta pakalpojumu sniedzēja gala vērtējumu šīs metodoloģijas ietvaros, izmantojot GAT-90. 90% slieksnis ir izvēlēts, rūpīgi izvērtējot novēroto praktisko veiktspēju. Laika gaitā šis slieksnis būs cieši saistīts ar augošo tīkla spēju.

Vērtējums Kritēriji (GAT-90) Skaidrojums
HD (augsta izšķirtspēja) vairāk nekā 90% no paraugiem ir
atzīmēti ar HD
Tīkls piedāvā konsekventu un uzticamu YouTube HD (720p) veiktspēju
SD (standarta izšķirtspēja) vairāk nekā 90% no paraugiem ir
atzīmēti vismaz ar SD
Tīkls piedāvā konsekventu un uzticamu YouTube SD (360p) veiktspēju
LD (zemāka izšķirtspēja) Neviens no iepriekš minētajiem Tīkls piedāvā neuzticamu YouTube veiktspēju
 1. 4) Vērtējuma piešķiršana: tiek sagrupēti trīs GAT segmenti no 2. darbības, lai konvertētu aptuveno GAT apjomu GAT procentuālajā attiecībā. Tiek noteikts gala vērtējums, izmantojot 3. darbībā noteiktos kritērijus. Tālāk esošajā ilustrācijā piešķirtais vērtējums ir SD (standarta izšķirtspēja), jo 90% vai vairāk pieprasījumu atbilst šim kritērijam (t.i., tīkls spēj piedāvāt vismaz SD kvalitāti vairāk nekā 90% no apstrādātajiem pieprasījumiem).
Procenti
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Vērtējums ir 90%: SD
Konfidencialitāte

Šie vērtējumi ir balstīti uz tīkliem, nevis lietotājiem. Visi derīgās caurlaidspējas paraugi ir pilnībā anonīmi, un nekāda veida lietotāju informācija (piemēram, pārlūkprogrammas sīkdatnes, IP adrese) netiek tieši uzglabāta vai izmantota vērtējumu algoritmā. Ja atlasītā ģeogrāfiskā līmeņa un laika intervāla apkopoto paraugu apjoms ir mazāks par noteiktu robežvērtību, algoritmā tiks izmantoti vispārīgāki rādītāji (t.i., apkopojot pēc plašāka ģeogrāfiskā un/vai laika intervāla), kas atbilst minimālajām apjoma prasībām, lai varētu aprēķināt vērtējumu.

Bieži uzdotie jautājumi
 1. 1) Interneta pakalpojumu sniedzēji pārdod dažādus interneta produktus, piedāvājot dažādus ātrumus. Vai, izmantojot šo metodoloģiju, katrs produkts un ātrums tiek vērtēts atsevišķi?
  Katrs interneta pakalpojumu sniedzējs var iesniegt attiecīgo produktu nosaukumus un ātrumus no dažādiem piedāvājumiem, un pārskatos pieejamie apzīmējumi ir atkarīgi no informācijas, ko saņemam no interneta pakalpojumu sniedzēja. Dažos gadījumos interneta pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju, kas mums ļauj identificēt un vērtēt dažādus produktus un ātrumus. Citos gadījumos mums nav pieejama detalizēta informācija par ātrumiem, kas tiek piedāvāti patērētājiem, tādēļ sniedzam vispārēju produkta vērtējumu par visiem ātrumiem.
 2. 2) Kādēļ noteiktais slieksnis ir tik augsts — 90%? Kādēļ netiek izmantots vidējais vai mediānas rādītājs?
  Uzņēmumā Google mēs uzskatām, ka konsekventa un uzticama tīkla veiktspēja ir galvenais nosacījums lieliskai lietotāju pieredzei internetā. Tādēļ izvēlētais slieksnis ir 90%. Tas nozīmē, ka ar novērtēto veiktspējas līmeni var rēķināties deviņos no 10 gadījumiem. Lai arī vidējās un mediānas vērtības ir noderīgas, atspoguļojot vidējo tīkla veiktspēju, tās nav piemērotas, lai izvērtētu rādītājus, ar ko mēģinām atspoguļot pastāvīgas tīkla veiktspējas līmeni.
 3. 3) Vai, izmantojot šo metodoloģiju, tiek noteikti un atzīti tīkli, kas piedāvā ilgstoši augstu veiktspēju stundās, kad vērojama lielākā noslodze?
  Jā. Tā kā GAT apjoms ir balstīts uz pieprasījumiem (ielādēm), intensīvi pakalpojuma YouTube patēriņa laika periodi (piemēram, vakari) veido lielāku daļu no GAT apjoma kopuma, tādā veidā piedāvājot neproporcionālu ietekmi uz gala vērtējumu. Šī metodoloģija ir dabiski normalizēta lietošanai.
 4. 4) Kādi serveru pieprasījumi tiek atzīti par atbilstošiem, lai tos iekļautu vērtējumu aprēķinā?
  Vērtējumu aprēķinā tiek iekļauti pieprasījumi, kuros ir izmantoti moderni videoklipu piegādes formāti (piemēram, DASH, HLS). Mantotie videoklipu formāti (piemēram, neadaptīva progresīvā atskaņošana, RTSP) tiek izslēgti, jo vecākiem straumēšanas piegādes mehānismiem nav novērojama augsta mērījumu precizitāte. Tas tiek darīts, lai uzturētu augstu aprēķināto interneta pakalpojumu sniedzēju vērtējumu precizitātes līmeni.
 5. 5) Kādi lietotāja kontrolē esoši faktori var ietekmēt videoklipu atskaņošanas kvalitāti?
  Individuāli rezultāti var atšķirties atkarībā no šādiem faktoriem: pievienoto lietotāju vai ierīču skaits, aparatūra, programmatūra un programmatūras konfigurācija, savienojums ar internetu (bezvadu vai fiksētais), kā arī piešķirtās datu kvotas pārsniegšana.
Videoklipu kvalitātes pārskats
Apskatiet videoklipu kvalitātes rezultātus par interneta pakalpojumu sniedzējiem savā reģionā.
Ko YouTube dara
Mēs vēlamies, lai tīmeklis kļūtu ātrāks ikvienam. Lai to panāktu, mēs veicam tālāk norādītās darbības.
YouTube atbalsts
Padomi, kā novērst problēmas, lai uzlabotu videoklipu atskaņošanu.