Metodologija

Kaip mes patikriname, kad interneto paslaugų teikėjas „YouTube“ vaizdo įrašus gali nuolat rodyti didele raiška.

Įvertinimai

Ką reiškia šie įvertinimai?

Įvertinimai nurodo tikėtiną vaizdo įrašo perdavimo kokybę (bent 90 % laiko), kai, naudodamiesi atitinkamoje vietovėje veikiančio interneto paslaugų teikėjo paslaugomis, žiūrite „YouTube“.

 • „YouTube“ patvirtinimas dėl didelės raiškos užtikrinimo: „YouTube HD Verified“ tinklų, kurių galimybes užtikrinti didelę raišką patvirtino „YouTube“, naudotojai, žiūrėdami raiškiuosius „YouTube“ vaizdo įrašus (720p ir didesnės raiškos), dažniausiai turėtų tikėtis sklandaus atkūrimo.
 • Standartinė raiška: tinklų, kurie įvertinti kaip standartinės raiškos tinklai, naudotojai turėtų tikėtis sklandaus standartinės raiškos „YouTube“ vaizdo įrašų (360p) atkūrimo, o leisdami raiškiuosius „YouTube“ vaizdo įrašus (720p ir didesnės raiškos) – retkarčiais pasitaikančių pertrūkių.
 • Mažesnė raiška: tinklų, kurie įvertinti kaip mažesnės raiškos tinklai, naudotojai, leisdami 360p ir didesnės raiškos „YouTube“ vaizdo įrašus, gali tikėtis neryškaus vaizdo ir dažnų pertrūkių.

Kodėl šie duomenys naudingi?

Ši ataskaita parengiama remiantis ne mažos naudotojų imties duomenimis, o duomenimis apie milijardus „YouTube“ vaizdo įrašų, kurie buvo peržiūrėti naudojantis tūkstančių IPT paslaugomis.

 • Tikriname, koks buvo visų „YouTube“ vaizdo įrašų duomenų įkėlimo greitis per paskutines 30 dienų.
 • Rezultatus skirstome pagal IPT ir geografinę vietą.
 • Nustatome, koks mažiausias galimas greitis buvo bent 90 % nustatyto laiko.

Kaip apsaugote mano privatumą?

Duomenys apie visus asmenis, kurie naudodamiesi IPT paslaugomis žiūri „YouTube“, yra anoniminiai.

 • Įvertinimai susiję daugiausia su tinklais, o ne su naudotojais.
 • Visi ėminiai yra visiškai anoniminiai ir jokia naudotojo informacija nėra saugoma ar naudojama.
 • Rodome tik tų geografinių vietovių, kuriose gyvena daug naudotojų, rezultatus.

Santrauka

Yra daug veiksnių, kurie gali nepriklausomai veikti naudojimąsi internetu, įskaitant naudotojo prisijungimo prie interneto greitį, prieigos tinklo patikimumą, programų serverių pasiekiamumą ir apkrovos charakteristikas bei, tam tikrais atvejais, naudotojų konfigūraciją namų tinkle (bet tuo neapsiribojant). Atskiri ir pavieniai matavimai, pvz., prieigos greičio ar serverio pajėgumo matavimai, neatspindi tikrosios naudotojų patirties. Norint tinkamai išmatuoti ir skaičiais įvertinti tikrąją interneto naudotojų patirtį, reikia vykdyti visos sistemos veikimo matavimą programos lygmeniu, į kurį turi būti įtraukti visi veiksniai.

Toliau pateikta interneto paslaugų teikėjų (IPT) „YouTube“ vaizdo įrašų leidimo pajėgumo įvertinimo metodologija, pagrįsta palaikomu veikimu programos lygmeniu. Siekiama pateikti reikšmingą, lengvai suprantamą ir pakankamai gerai atspindintį tikrąją naudojimosi internetu patirtį įvertinimą.

Metodologija

Matavimai

Tipinis „YouTube“ atkūrimas vyksta tada, kai „YouTube“ klientas (leistuvė) iš „YouTube“ serverio (CDN) per vieną ar kelias užklausas (pvz., HTTP GET) srautu atsisiunčia vaizdo įrašo baitus. Pirmasis veiksmas nustatant IPT įvertinimą – palaikomo greičio, kuriuo šie vaizdo įrašo baitai perduodami iš serverio klientui, išmatavimas. Siekiant išmatuoti pasiektą programų lygmens pralaidumą (naudingąjį pralaidumą), kiekvienos užklausos metu užregistruojami šie duomenys:

 1. 1) užklausos tapatybė: pirminės užklausos laiko žyma, prieigos tinklas (IPT tinklo elemento autonominės sistemos numeris) ir apytikslė geografinė vieta (pvz., šalis arba rajonas), nustatyta pagal kliento atributus, pvz., IP adresą. Atkreipkite dėmesį, kad, mūsų automatizuotoms sistemoms vykdant vietos nustatymą pagal IP, gali būti nurodytos neteisingos kai kurių naudotojų vietos;
 2. 2) atsakymo dydis: programos baitų skaičius (įskaitant programos antraštes, bet išskyrus bet kokį branduolio lygmens perviršį), kurį serveris perdavė klientui atsakydamas į užklausą;
 3. 3) atsakymo laikas: laikas, per kurį serveris įvykdo užklausą, įskaitant perdavimo tinklu laiką (visi baitai patvirtinti gavėjo).

Remiantis šiais matavimais, atitinkamos užklausos „U“ naudingasis pralaidumas apskaičiuojamas taikant toliau pateiktą formulę. Kiekviena išmatuota užklausa laikoma naudingojo pralaidumo ėminiu.

Naudingasis pralaidumas
U
= atsakymo dydis
U
/ atsakymo laikas
U

Įvertinimai

Įvertinimai nustatomi sukaupus tinkamus naudingojo pralaidumo ėminius, kurie buvo užregistruoti vykdant matavimo etapą. Metodologija leidžia apskaičiuoti įvairaus masto (parinktų matmenų) įvertinimus. Gali būti apskaičiuoti įvairių laiko intervalų (pvz., valandos, dienos, savaitės, mėnesio) ir (arba) įvairaus geografinio lygmens (pvz., šalies, provincijos, rajono, miesto) IPT įvertinimai.

Toliau pateiktas IPT „T“ (pvz., „Comcast“) įvertinimo apskaičiavimas esant nurodytam laiko intervalui „L“ (pvz., 30 dienų iš eilės) ir geografinei vietai „V“ (pvz., San Fransiskas, Kalifornija, JAV).

 1. 1) Sukaupiami tinkami ėminiai: sukaupiami visi naudingojo pralaidumo ėminiai, priskiriami „L“, „V“ ir „T“, t. y. užklausos, kurias iš nurodytos vietos per nurodytą laiką pateikė nurodytas IPT.
 2. 2) Apskaičiuojamas GAT (slenkstį viršijantis naudingasis pralaidumas): visi naudingojo pralaidumo ėminiai, remiantis toliau pateiktoje lentelėje nurodytais naudingojo pralaidumo slenksčiais, priskiriami vienai iš trijų pajėgumo grupių – HD (didelės raiškos), SD (standartinės raiškos) arba LD (mažesnės raiškos). Tai leidžia nustatyti bendrą neapdorotą GAT ėminių skaičių pagal pasirinktus matmenis.
GAT ėminių grupė Naudingojo pralaidumo slenkstis
HD > 2,5 Mbps
SD nuo 0,7 iki 2,5 Mbps
LD < 0,7 Mbps
HD ėminiai SD ėminiai LD ėminiai Skaičius (GAT ėminiai)
 1. 3) Nustatomi įvertinimo kriterijai: IPT įvertinimo kriterijai nustatomi atsižvelgiant į kiekvienam įvertinimo lygmeniui taikomą mažiausio GAT ėminių skaičiaus reikalavimą. Kadangi šis matmuo skirtas IPT tinklo pastovumui ir patikimumui atspindėti, reikia nustatyti tokią ribą, kuri atspindėtų veikimo palaikymą, o ne tipinį (vidutinį) veikimą. Šiuo tikslu nustatėme tris vertinimo skales: GAT-90 (90 % užklausų, kurios viršija ribinę vertę), GAT-95 (95 % užklausų, kurios viršija ribinę vertę), GAT-99 (99 % užklausų, kurios viršija ribinę vertę); jos atspindi skirtingus patikimumo lygmenis.

  Šioje lentelėje apibrėžti kriterijai, kurie pagal mūsų metodologiją naudojami galutiniam IPT įvertinimui nustatyti (taikant GAT-90 kriterijų). 90 % riba pasirinkta nuodugniai įvertinus nustatytus praktinius veikimo rezultatus. Riba bus nustatoma atsižvelgiant į per laiką besivystantį tinklo pajėgumą.

Įvertinimas Kriterijus (GAT-90)
HD 90 % ir daugiau ėminių priskiriamas
įvertinimas HD
SD 90 % ir daugiau ėminių priskiriamas bent
įvertinimas SD
LD Nė vienas pirmiau išvardytų kriterijų neįvykdomas
 1. 4) Įvertinimo priskyrimas: 2 veiksme nurodytos trys GAT ėminių grupės sudedamos, siekiant neapdorotą GAT ėminių skaičių pakeisti į procentus. Taikant 3 veiksme nurodytus kriterijus apskaičiuojamas galutinis įvertinimas. Toliau pateiktoje iliustracijoje priskirtasis įvertinimas yra SD (standartinė raiška), kadangi šį kriterijų atitinka 90 % ir daugiau užklausų (t. y. tinklas gali užtikrinti, kad daugiau kaip 90 % užklausų būtų įvykdytos bent SD kokybe).
0% 20% 40% 60% 80% 100% SD Įvertinimas 90 proc.

Privatumas

Įvertinimai yra susiję su tinklais, o ne su naudotojais. Visi naudingojo pralaidumo ėminiai yra visiškai anoniminiai ir jokia naudotojo informacija (pvz., naršyklės slapukai ar IP adresas) nėra saugoma ar tiesiogiai naudojama įvertinimo algoritme. Be to, jei pasirinkto geografinio lygmens ir laiko intervalo ėminių skaičius yra mažesnis už tam tikrą ribinę vertę, algoritmas pareikalaus naudoti didesnius matmenis (pvz., platesnę geografinę zoną ir (arba) didesnį laiko intervalą), kurie atitinka mažiausio dydžio reikalavimus, būtinus įvertinimui apskaičiuoti.