A módszertan
Így ellenőrizzük, hogy egy internetszolgáltató képes-e folyamatosan HD-minőségben biztosítani a YouTube-ot.
Az értékelések
Mit jelentenek az értékelések?
Az értékelések azt mutatják meg, hogy video-adatfolyamok esetén milyen minőséget várhatsz (legalább a megtekintési idő 90%-ában), ha a YouTube-ot egy adott terület valamelyik internetszolgáltatójánál nézed.
 • YouTube HD hitelesített: A YouTube HD hitelesített hálózatokon a felhasználók többnyire zökkenőmentes lejátszásra számíthatnak HD YouTube-videók (minimum 720p) megtekintése esetén.
 • Normál felbontás: A normál felbontású hálózatokon a felhasználók a normál felbontású YouTube-videók (360p) zökkenőmentes lejátszására számíthatnak, HD YouTube-videók (minimum 720p) esetén pedig a lejátszás időszakos megszakadása fordulhat elő.
 • Kis felbontás: A kis felbontású hálózatokon a felhasználók életlen képet és a lejátszás gyakori megszakadását tapasztalhatják 360p és nagyobb felbontású YouTube-videók lejátszásakor.
Miért hasznosak ezek az adatok?
Ezek az adatok nem csupán a felhasználók egy szűk körének adatain, hanem több ezer internetszolgáltató hálózatán keresztül megtekintett több milliárd YouTube-videón alapulnak.
 • Megvizsgáljuk, hogy az elmúlt 30 napban milyen gyorsan töltődött le az összes YouTube-videoadat.
 • Az eredményeket ezután felosztjuk internetszolgáltató és földrajzi hely szerint.
 • Megvizsgáljuk, hogy mekkora sebesség állt minimálisan rendelkezésre az idő legalább 90%-ában.
Hogyan védjük a személyes adataidat?
Ezeket a névtelen adatokat minden olyan felhasználóról gyűjtjük, aki a YouTube-ot internetszolgáltatón keresztül nézi.
 • Az értékelések hálózat-, nem pedig a felhasználó-központúak.
 • Minden mintából töröljük a személyazonosításra alkalmas adatokat, és semmilyen felhasználói adatot sem tárolunk, illetve használunk fel.
 • Csak olyan földrajzi területek eredményeit jelenítjük meg, amelyek elég nagyok és elég sok felhasználóval rendelkeznek.

Összegzés

Az interneten tapasztalt felhasználói élményt számos, egymástól független tényező befolyásolhatja, többek között a felhasználó internetkapcsolatának sebessége, a hozzáférési hálózat megbízhatósága, az alkalmazásszerverek rendelkezésre állása és terhelése, valamint egyes esetekben a felhasználó otthoni hálózatának konfigurációja. A hozzáférési sebesség vagy a szerverkapacitás egyedi és elszigetelt mérései nem adnak hű képet a valós felhasználói élményről. A valós internetes felhasználói élmény csak mindenre kiterjedő, az összes befolyásoló tényezőt figyelembe vevő alkalmazásszintű teljesítményméréssel vizsgálható.

Itt olvashatsz arról, hogy milyen módszerekkel értékeljük az internetszolgáltatókat a YouTube-videók lejátszásának szempontjából a folyamatos alkalmazásteljesítmény-mérés alapján. Célunk, hogy olyan értékeléseket biztosítsunk, amelyek hasznosak, könnyen érthetők és lehetőleg hűen tükrözik a valós internetes felhasználói élményt.

Módszertan
Mérések

A YouTube-videók lejátszásakor általában a következő történik: a YouTube-kliens (lejátszó) egy adatfolyam részeként lekéri a videót alkotó adatokat a YouTube-szerverről (CDN) egy vagy több kéréssel (például HTTP GET kérés használatával). Az internetszolgáltatók értékelésének első lépése annak meghatározása, hogy a videó adatait mekkora sebességgel lehet tartósan letölteni a szerverről a kliensre. Az elért alkalmazásszintű adatátviteli sebesség („goodput”) méréséhez minden kérés esetén a következő adatokat rögzítjük:

 1. 1) Identitáskérés: A kezdeményező kérés időbélyege, hozzáférési hálózat (pl. hálózati blokk, az internetszolgáltató autonóm rendszerszáma) és a körülbelüli földrajzi hely (pl. ország, város), melyek a kliens tulajdonságaiból – pl. IP-címből, felhasználói ügynökből stb. – származnak. Fontos tudni, hogy az IP-cím helyszínnek való megfeleltetését automata rendszereink végzik, amelyek egyes felhasználók esetén helytelen helyszínt adhatnak vissza.
 2. 2) A válasz mérete: A szerver által a kliens felé a kérésre küldött alkalmazás mérete bájtban (beleértve az alkalmazás válaszának fejlécadatait is, de az esetleges kernelszintű információkat nem).
 3. 3) A válaszidő: Ennyi időre van szüksége a szolgáltatásnak a hálózati átviteli idővel együtt ahhoz, hogy a szerveren keresztül teljesítse a kérést. (A fogadó által visszaigazolt bájtmennyiség).

E mérések alapján az „R” kérés alkalmazásszintű átviteli sebessége („goodput”) az alábbi képlettel számítható ki. Minden mért kérést goodput-mintának veszünk.

Goodput
R
= a válasz mérete
R
/ válaszidő
R
Besorolások

Az értékeléseket a mérési időszakban rögzített releváns goodput-minták összesítésével számítjuk ki. Ezt a módszertant alkalmazva az értékelések különböző részletességi szinteken is kiszámíthatók a választott dimenziókhoz. Egy adott internetszolgáltató értékelése például kiszámítható különböző időszeletekre (például óra, nap, hét, hónap) és/vagy földrajzi szintekre (például ország, megye, körzet, város) vonatkozóan.

Megadott „T” időszakra (például az utolsó 30 napra) és „L” földrajzi helyre (például San Francisco, Kalifornia, USA) vonatkozóan a „P” internetszolgáltató (például a Comcast) értékelése a következőképp számítható ki:

 1. 1) A releváns minták összesítése: A „T”, „L” és „P” által azonosított összes goodput-minta – azaz a cél internetszolgáltató hálózatából eredő kérelmek – összegyűjtése a célhelyről a célidőszakra vonatkozóan.
 2. 2) A küszöbérték feletti alkalmazásszintű átviteli teljesítmény (GAT) mennyiségének számítása: Az egyes goodput-mintákat az alkalmazásszintű átviteli teljesítményre vonatkozó és az alábbi táblázatban szereplő értékek alapján a következő kategóriákba soroljuk be: HD (nagy felbontású), SD (normál felbontású) és LD (kis felbontású). Így megkapjuk a kiválasztott dimenzió összesített nyers GAT mennyiséget.
GAT-kategória Goodput küszöbértéke Indoklás
HD (magas felbontás) > 2,5 Mb/s Ez a minimális alkalmazásszintű átviteli sebesség, amely egy átlagos YouTube-videó folyamatos HD (720p felbontású) lejátszásához szükséges
SD (normál felbontás) 0,7–2,5 Mb/s Ez a minimális alkalmazásszintű átviteli sebesség, amely egy átlagos YouTube-videó folyamatos SD (360p felbontású) lejátszásához szükséges
LD (kis felbontás) < 0,7 Mb/s Ez az alkalmazásszintű átviteli sebesség túl kicsi a YouTube-videók folyamatos 360p felbontású lejátszásához
Mennyiség (GAT)
HD minták
SD minták
LD minták
 1. 3) Az értékelési feltételek meghatározása: Az internetszolgáltatókat az egyes szintekre vonatkozó minimális GAT-mennyiség szerint értékeljük. Mivel ezt a mérőszámot úgy alakítottuk ki, hogy az internetszolgáltató hálózatának egyenletes és megbízható működését mérje, határértékként olyan szinteket kellett megállapítanunk, amelyek a folyamatos, nem pedig a jellemző (átlagos) teljesítményt mérik. Ezt szem előtt tartva három értékelési szintet határoztunk meg: rendszerünkben a GAT-90 (a kérések 90%-a a határérték felett van), a GAT-95 (a kérések 95%-a a határérték felett van), valamint a GAT-99 (a kérések 99%-a a határérték felett van) jelzi a megbízhatóság különböző szintjeit.

  A következő táblázatban láthatók azok a feltételek, amelyek szerint az internetszolgáltatók végső besorolását végezzük a GAT-90 szint használatával. A 90%-os határértéket a terület gyakorlati teljesítményének alapos figyelembevételével határoztuk meg. Ezt az értéket a jövőben – a hálózatok fejlődésének megfelelően – módosítani fogjuk.

Besorolás Feltételek (GAT-90) Indoklás
HD (magas felbontás) A minták több mint
90%-a HD-szintű
A hálózat folyamatosan és megbízhatóan biztosítja a YouTube-videók HD (720p) felbontású lejátszását
SD (normál felbontás) A minták több mint
90%-a legalább SD-szintű
A hálózat folyamatosan és megbízhatóan biztosítja a YouTube-videók SD (360p) felbontású lejátszását
LD (kis felbontás) A fentiek egyike sem teljesül A hálózat nem biztosítja a YouTube-videók megbízható lejátszását
 1. 4) A besorolások kiosztása: A 2. lépésben szereplő GAT-kategóriák összesítése a nyers GAT-mennyiség GAT-százalékká alakításához. A végső besorolás meghatározása a 3. lépésben meghatározott feltételek szerint. Az alábbi ábrán a hozzárendelt besorolás az SD (normál felbontás), mivel a kérések legalább 90%-a megfelel e feltételeknek. (Azaz a hálózat képes legalább SD minőségű lejátszást biztosítani a kiszolgált kérések legalább 90%-a esetén.)
Százalék
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Besorolás 90% esetén: SD
Adatvédelem

Az értékelések hálózat-, nem pedig a felhasználóközpontúak. Minden goodput-mintából eltávolítjuk a személyazonosításra alkalmas összes adatot, és semmilyen felhasználói információt (például böngészőben tárolt cookie-t, IP-címet) nem tárolunk és nem használunk fel közvetlen módon az értékelési algoritmusban. Továbbá ha az összesített mintamennyiség a kiválasztott földrajzi szinten vagy időintervallumban egy adott küszöb alatt marad, az algoritmus olyan, kisebb felbontású dimenziókra áll vissza (azaz szélesebb földrajzi vagy időtartomány összesített adatait jeleníti meg), amelyek már biztosítják a besorolás kiszámításához szükséges mennyiséget.

Gyakran ismételt kérdések
 1. 1) Az internetszolgáltatók számos különböző internetes terméket értékesítenek, különböző sebességen. A módszertan külön-külön sorolja be az egyes termékeket és sebességeket?
  Az egyes internetszolgáltatók különböző termékválasztékukhoz megfelelő termékeket és sebességeket kínálnak, a jelentés címkéi pedig az internetszolgáltatótól kapott információn alapulnak. Bizonyos esetekben az internetszolgáltatók olyan információt bocsátanak rendelkezésünkre, amelynek segítségével azonosíthatjuk és besorolhatjuk a különböző termékeket és sebességeket. Más esetekben nem rendelkezünk részletes információval a fogyasztók számára biztosított sebességről, ezért a termék általános besorolását adjuk meg az összes sebességre vonatkozóan.
 2. 2) Miért van a sáv 90%-ra állítva? Miért nem az átlagot vagy a középértéket veszi figyelembe a rendszer?
  Mi a Google-nál úgy gondoljuk, hogy csak a folyamatos és megbízható hálózati teljesítmény nyújt igazán jó felhasználói élményt az interneten. Ezért választottuk a 90%-os küszöböt. Más szavakkal: a 90%-os szint esetén a felhasználók tízből kilencszer a feltüntetett teljesítményszintre számíthatnak. Bár az átlagos érték és a középérték hasznos az átlagos hálózati teljesítmény mérésekor, az ilyen értékek nem tükrözik megfelelően a hálózat folyamatos teljesítményét.
 3. 3) A módszertan felismeri és jutalmazza azokat a hálózatokat, amelyek tartósan kiváló teljesítményt nyújtanak a csúcsidőszakban?
  Igen. Mivel a GAT mennyisége a kéréseken (terhelésen) alapul, a YouTube csúcsterhelésének időszakaiban (például esténként) nyújtott jó teljesítmény nagyobb súllyal esik latba a GAT mennyiség gyűjtésekor, így nagyobb hatással van a végső besorolásra is. A módszertan természetes módon normalizálva van a felhasználásnak megfelelően.
 4. 4) Milyen típusú kiszolgálói kérések vannak belefoglalva a besorolások kiszámításába?
  A besorolások kiszámításába a videókat korszerű átviteli formátumban (pl. DASH, HLS) kiszolgáló kérelmek számítanak bele. A régebbi videoformátumokat (például nem adaptív progresszív lejátszások, RTSP) a módszer nem veszi figyelembe, mivel a korábbi online videolejátszási mechanizmusokból hiányoztak a megbízható mérést biztosító funkciók. Erre azért van szükség, mert meg szeretnénk őrizni az internetszolgáltatók besorolásának pontosságát.
 5. 5) Melyek azok a tényezők, amelyeket a felhasználó befolyásolhat a videó minőségének javítása érdekében?
  Az egyéni eredmények olyan tényezőktől függően térhetnek el, mint például a csatlakozó felhasználók vagy eszközök száma, hardvered, szoftvered és szoftverkonfigurációd, internetkapcsolatod (vezeték nélküli vagy vezetékes), és az, hogy túllépted-e a rendelkezésedre álló adatmennyiséget.
Videominőség-jelentés
Tekintsd meg a területeden működő internetszolgáltatókra vonatkozó videominőségi eredményeket.
Mit csinálunk a YouTube-nál
Arra törekszünk, hogy mindenki számára gyorsabbá tegyük az internetet. A következőkben ismertetjük, mivel foglalkozunk.
YouTube Ügyfélszolgálat
Problémamegoldási tippek a videolejátszás javítására