A módszertan

Így ellenőrizzük, hogy egy internetszolgáltató képes-e folyamatosan HD-minőségben biztosítani a YouTube-ot.

Az értékelések

Mit jelentenek az értékelések?

Az értékelések azt mutatják meg, hogy video-adatfolyamok esetén milyen minőséget várhatsz (legalább a megtekintési idő 90%-ában), ha a YouTube-ot egy adott terület valamelyik internetszolgáltatójánál nézed.

 • YouTube HD hitelesített: A YouTube HD hitelesített hálózatokon a felhasználók többnyire zökkenőmentes lejátszásra számíthatnak HD YouTube-videók (minimum 720p) megtekintése esetén.
 • Normál felbontás: A normál felbontású hálózatokon a felhasználók a normál felbontású YouTube-videók (360p) zökkenőmentes lejátszására számíthatnak, HD YouTube-videók (minimum 720p) esetén pedig a lejátszás időszakos megszakadása fordulhat elő.
 • Kis felbontás: A kis felbontású hálózatokon a felhasználók életlen képet és a lejátszás gyakori megszakadását tapasztalhatják 360p és nagyobb felbontású YouTube-videók lejátszásakor.

Miért hasznosak ezek az adatok?

Ezek az adatok nem csupán a felhasználók egy szűk körének adatain, hanem több ezer internetszolgáltató hálózatán keresztül megtekintett több milliárd YouTube-videón alapulnak.

 • Megvizsgáljuk, hogy az elmúlt 30 napban milyen gyorsan töltődött le az összes YouTube-videoadat.
 • Az eredményeket ezután felosztjuk internetszolgáltató és földrajzi hely szerint.
 • Megvizsgáljuk, hogy mekkora sebesség állt minimálisan rendelkezésre az idő legalább 90%-ában.

Hogyan védjük a személyes adataidat?

Ezeket a névtelen adatokat minden olyan felhasználóról gyűjtjük, aki a YouTube-ot internetszolgáltatón keresztül nézi.

 • Az értékelések hálózat-, nem pedig a felhasználó-központúak.
 • Minden mintából töröljük a személyazonosításra alkalmas adatokat, és semmilyen felhasználói adatot sem tárolunk, illetve használunk fel.
 • Csak olyan földrajzi területek eredményeit jelenítjük meg, amelyek elég nagyok és elég sok felhasználóval rendelkeznek.

Összegzés

Az interneten tapasztalt felhasználói élményt számos, egymástól független tényező befolyásolhatja, többek között a felhasználó internetkapcsolatának sebessége, a hozzáférési hálózat megbízhatósága, az alkalmazásszerverek rendelkezésre állása és terhelése, valamint egyes esetekben a felhasználó otthoni hálózatának konfigurációja. A hozzáférési sebesség vagy a szerverkapacitás egyedi és elszigetelt mérései nem adnak hű képet a valós felhasználói élményről. A valós internetes felhasználói élmény csak mindenre kiterjedő, az összes befolyásoló tényezőt figyelembe vevő alkalmazásszintű teljesítményméréssel vizsgálható.

Itt olvashatsz arról, hogy milyen módszerekkel értékeljük az internetszolgáltatókat a YouTube-videók lejátszásának szempontjából a folyamatos alkalmazásteljesítmény-mérés alapján. Célunk, hogy olyan értékeléseket biztosítsunk, amelyek hasznosak, könnyen érthetők és lehetőleg hűen tükrözik a valós internetes felhasználói élményt.

Módszertan

Mérések

A YouTube-videók lejátszásakor általában a következő történik: a YouTube-kliens (lejátszó) egy adatfolyam részeként lekéri a videót alkotó adatokat a YouTube-szerverről (CDN) egy vagy több kéréssel (például HTTP GET kérés használatával). Az internetszolgáltatók értékelésének első lépése annak meghatározása, hogy a videó adatait mekkora sebességgel lehet tartósan letölteni a szerverről a kliensre. Az elért alkalmazásszintű adatátviteli sebesség („goodput”) méréséhez minden kérés esetén a következő adatokat rögzítjük:

 1. 1) Identitáskérés: A kezdeményező kérés időbélyege, hozzáférési hálózat (pl. hálózati blokk, az internetszolgáltató autonóm rendszerszáma) és a körülbelüli földrajzi hely (pl. ország, város), melyek a kliens tulajdonságaiból – pl. IP-címből, felhasználói ügynökből stb. – származnak. Fontos tudni, hogy az IP-cím helyszínnek való megfeleltetését automata rendszereink végzik, amelyek egyes felhasználók esetén helytelen helyszínt adhatnak vissza.
 2. 2) A válasz mérete: A szerver által a kliens felé a kérésre küldött alkalmazás mérete bájtban (beleértve az alkalmazás válaszának fejlécadatait is, de az esetleges kernelszintű információkat nem).
 3. 3) A válaszidő: Ennyi időre van szüksége a szolgáltatásnak a hálózati átviteli idővel együtt ahhoz, hogy a szerveren keresztül teljesítse a kérést. (A fogadó által visszaigazolt bájtmennyiség).

E mérések alapján az „R” kérés alkalmazásszintű átviteli sebessége („goodput”) az alábbi képlettel számítható ki. Minden mért kérést goodput-mintának veszünk.

Goodput
R
= a válasz mérete
R
/ válaszidő
R

Besorolások

Az értékeléseket a mérési időszakban rögzített releváns goodput-minták összesítésével számítjuk ki. Ezt a módszertant alkalmazva az értékelések különböző részletességi szinteken is kiszámíthatók a választott dimenziókhoz. Egy adott internetszolgáltató értékelése például kiszámítható különböző időszeletekre (például óra, nap, hét, hónap) és/vagy földrajzi szintekre (például ország, megye, körzet, város) vonatkozóan.

Megadott „T” időszakra (például az utolsó 30 napra) és „L” földrajzi helyre (például San Francisco, Kalifornia, USA) vonatkozóan a „P” internetszolgáltató (például a Comcast) értékelése a következőképp számítható ki:

 1. 1) A releváns minták összesítése: A „T”, „L” és „P” által azonosított összes goodput-minta – azaz a cél internetszolgáltató hálózatából eredő kérelmek – összegyűjtése a célhelyről a célidőszakra vonatkozóan.
 2. 2) A küszöbérték feletti alkalmazásszintű átviteli teljesítmény (GAT) mennyiségének számítása: Az egyes goodput-mintákat az alkalmazásszintű átviteli teljesítményre vonatkozó és az alábbi táblázatban szereplő értékek alapján a következő kategóriákba soroljuk be: HD (nagy felbontású), SD (normál felbontású) és LD (kis felbontású). Így megkapjuk a kiválasztott dimenzió összesített nyers GAT mennyiséget.
GAT-kategória Goodput küszöbértéke
HD > 2,5 Mb/s
SD 0,7–2,5 Mb/s
LD < 0,7 Mb/s
HD minták SD minták LD minták Mennyiség (GAT)
 1. 3) Az értékelési feltételek meghatározása: Az internetszolgáltatókat az egyes szintekre vonatkozó minimális GAT-mennyiség szerint értékeljük. Mivel ezt a mérőszámot úgy alakítottuk ki, hogy az internetszolgáltató hálózatának egyenletes és megbízható működését mérje, határértékként olyan szinteket kellett megállapítanunk, amelyek a folyamatos, nem pedig a jellemző (átlagos) teljesítményt mérik. Ezt szem előtt tartva három értékelési szintet határoztunk meg: rendszerünkben a GAT-90 (a kérések 90%-a a határérték felett van), a GAT-95 (a kérések 95%-a a határérték felett van), valamint a GAT-99 (a kérések 99%-a a határérték felett van) jelzi a megbízhatóság különböző szintjeit.

  A következő táblázatban láthatók azok a feltételek, amelyek szerint az internetszolgáltatók végső besorolását végezzük a GAT-90 szint használatával. A 90%-os határértéket a terület gyakorlati teljesítményének alapos figyelembevételével határoztuk meg. Ezt az értéket a jövőben – a hálózatok fejlődésének megfelelően – módosítani fogjuk.

Besorolás Feltételek (GAT-90)
HD A minták több mint
90%-a HD-szintű
SD A minták több mint
90%-a legalább SD-szintű
LD A fentiek egyike sem teljesül
 1. 4) A besorolások kiosztása: A 2. lépésben szereplő GAT-kategóriák összesítése a nyers GAT-mennyiség GAT-százalékká alakításához. A végső besorolás meghatározása a 3. lépésben meghatározott feltételek szerint. Az alábbi ábrán a hozzárendelt besorolás az SD (normál felbontás), mivel a kérések legalább 90%-a megfelel e feltételeknek. (Azaz a hálózat képes legalább SD minőségű lejátszást biztosítani a kiszolgált kérések legalább 90%-a esetén.)
0% 20% 40% 60% 80% 100% SD Besorolás 90%-on

Adatvédelem

Az értékelések hálózat-, nem pedig a felhasználóközpontúak. Minden goodput-mintából eltávolítjuk a személyazonosításra alkalmas összes adatot, és semmilyen felhasználói információt (például böngészőben tárolt cookie-t, IP-címet) nem tárolunk és nem használunk fel közvetlen módon az értékelési algoritmusban. Továbbá ha az összesített mintamennyiség a kiválasztott földrajzi szinten vagy időintervallumban egy adott küszöb alatt marad, az algoritmus olyan, kisebb felbontású dimenziókra áll vissza (azaz szélesebb földrajzi vagy időtartomány összesített adatait jeleníti meg), amelyek már biztosítják a besorolás kiszámításához szükséges mennyiséget.