Usein kysytyt kysymykset

 1. 1) Palveluntarjoajien myymien internettuotteiden nopeudet vaihtelevat. Arvioiko menetelmä jokaisen tuotteen ja nopeuden erikseen?
  Jokainen internetpalveluntarjoaja voi antaa tuotteilleen eri tuotenimiä ja nopeuksia. Raportin tunnistetiedot perustuvat palvelunatarjoajilta saatuihin tietoihin. Tietyissä tapauksissa palveluntarjoaja antaa meille tietoja, joiden perusteella voimme tunnistaa ja arvioida erilaisia tuotteita ja nopeuksia. Muissa tapauksissa meillä ei ole tarkkaa tietoa kuluttajille tarjotuista nopeuksista, jolloin annamme yleisen arvion tuotteesta kaikilla nopeuksilla.
 2. 2) Miksi rajaksi on asetettu korkeat 90 prosenttia? Miksi kynnyksenä ei käytetä keskiarvoa tai mediaania?
  Uskomme Googlella vahvasti, että internetin käyttökokemukseen vaikuttaa ennen kaikkea verkon luotettavuus. Tämän takia asetimme rajan 90 prosenttiin. Se merkitsee, että asiakas voi odottaa luokituksessa määritettyä suoritustasoa yhdeksänä kertana kymmenestä. Keskiarvot ja mediaaniarvot ovat käyttökelpoisia arvioitaessa verkon keskimääräistä suorituskykyä, mutta ne eivät sovi luokitusmetriikkaan, joka pyrkii kuvaamaan verkon suorituskyvyn jatkuvaa todellista tasoa.
 3. 3) Tunnistaako ja palkitseeko menetelmä verkkoja, jotka pystyvät pitämään korkean suorituskyvyn jatkuvasti yllä myös ruuhkaisina aikoina?
  Kyllä. Koska GAT-määrä perustuu pyyntöihin, YouTuben ruuhkaisimmat käyttöajat (esim. illat) vaikuttaisivat sen koostumukseen muita aikoja enemmän, mikä vääristäisi lopullista luokitustulosta. Menetelmä on luonnollisesti normalisoitu käyttöä varten.
 4. 4) Millaiset palvelinpyynnöt voidaan sisällyttää luokituksen laskemiseen?
  Luokituksen laskemiseen otetaan mukaan kaikki videoiden toistopyynnöt moderneissa toimitusmuodoissa (kuten DASH tai HLS). Vanhempia videomuotoja (kuten ei-mukautuvaa progressiivista toistoa tai RTSP:tä) ei sisällytetä laskemiseen, sillä vanhempien suoratoistomekanismien kohdalla mittaustarkkuus ei ole tarpeeksi hyvä. Näin palveluntarjoajien luokitusprosessi saadaan pidettyä mahdollisimman tarkkana ja luotettavana.
 5. 5) Mitkä käyttäjän hallittavissa olevat tekijät voivat vaikuttaa katseltavan videon laatuun?
  Yksittäiset tulokset voivat vaihdella riippuen yhdistettyjen käyttäjien tai laitteiden määrästä, laitteistosta, ohjelmistosta ja sen määrityksistä, internetyhteydestä (langaton tai langallinen) ja siitä, oletko ylittänyt sallitun datakiintiön.