Metoden

Sådan sikrer vi, at en internetudbyder altid kan levere YouTube i HD.

Klassificeringer

Hvad betyder klassificeringerne?

Kvalificeringerne repræsenterer den videoafspilningskvalitet, du kan forvente (mindst 90 % af tiden), når du ser YouTube via en internetudbyder i et bestemt område.

 • YouTube HD Verified: Brugere på YouTube HD Verified-netværk kan forvente en problemfri afspilning det meste af tiden ved visning af YouTube-videoer i HD (720p og derover).
 • Standardopløsning: Brugere på netværk med standardopløsning kan forvente problemfri afspilning af YouTube-videoer i standardopløsning (360p) og kan af og til opleve afbrydelser i YouTube-videoer i HD (720p og derover).
 • Lav opløsning: Brugere på netværk med lav opløsning kan opleve, at billedkvaliteten er forringet, og at der er jævnlige afbrydelser ved afspilning af YouTube-videoer i 360p og derover.

Hvorfor er disse data nyttige?

Denne rapport er ikke baseret på data fra et lille udsnit af brugerne, men derimod på milliarder af YouTube-videoer, der er set via tusindvis af internetudbydere.

 • Vi ser på, hvor hurtigt alle videodata fra YouTube er blevet indlæst i løbet af de sidste 30 dage.
 • Vi segmenterer resultaterne efter internetudbyder og efter geografisk placering.
 • Vi afgør, hvad den minimale tilgængelige hastighed har været mindst 90 % af tiden.

Hvordan beskytter I mine personlige oplysninger?

Disse er anonymiserede data om alle, der ser YouTube via en internetudbyder.

 • Klassificeringerne fokuserer på netværk, ikke på brugere.
 • Alle data er fuldstændig anonymiseret, og ingen brugeroplysninger opbevares eller anvendes.
 • Vi viser kun resultaterne for geografiske områder, der er store nok til at have masser af brugere.

Sammenfatning

Der er mange faktorer, der selvstændigt kan påvirke en brugers oplevelse af internettet, herunder – men ikke begrænset til – hastigheden på brugerens internetforbindelse, netadgangens pålidelighed, tilgængelighed, egenskaberne for applikationsservernes indlæsning og i nogle tilfælde konfigurationen af brugernes hjemmenetværk. Individuelle og isolerede foranstaltninger, såsom adgangshastighed eller serverkapacitet, afspejler ikke den reelle brugeroplevelse. En gennemgående effektivitetsmåling på applikationsniveau, som omfatter alle de indflydelsesrige brugere i ligningen, er den rigtige tilgang til måling og kvantificering af den reelle internetbrugeroplevelse.

Vi præsenterer her en metode til at klassificere internetudbydere i forhold til YouTube-videofunktionalitet, baseret på vedvarende effektivitetsmålinger på applikationsniveau. Målet er at levere en klassificering, der er relevant, let at forstå og nøje afspejler den virkelige verdens internetoplevelse.

Metode

Målinger

En typisk YouTube-afspilning består af en YouTube-klient (afspiller), som ved hjælp af streaming henter videobytes fra en YouTube-server (CDN) i én eller flere anmodninger (f.eks. HTTP GET). Det første skridt til at klassificere en internetudbyder er at måle den vedvarende hastighed for overførsel af disse videobytes fra serveren til klienten. For at måle det opnåede gennemløb for applikationsniveauet (goodput) registreres følgende for hver anmodning:

 1. 1) Anmodningsidentitet: Den oprindelige anmodnings tidsstempel, netadgang (f.eks. netværksblok, internetudbyderens uafhængige systemnummer) og geografiske placering i grove træk (f.eks. landområde, byområde), som er hentet fra klientens egenskaber, såsom IP-adresse, brugeragent osv. Bemærk, at oversættelsen af IP-adressen for placeringen, som udføres af vores automatiske systemer, kan vise en adresse, der er forkert, for visse brugere.
 2. 2) Svarstørrelse: Antallet af applikationsbytes (herunder applikationsoverskrifter, dog uden kernel level overhead), som er overført fra serveren til klienten som svar på en anmodning.
 3. 3) Svartid: Den anvendte tid til at behandle anmodningen via serveren, herunder netværkets transmissionstid (alle bytes anerkendt af modtageren).

Ud fra disse målinger beregnes goodput for en given anmodning "R" ved hjælp af nedenstående formel. Hver målt anmodning betragtes som en goodput-prøve.

Goodput
R
= svarstørrelse
R
/ svartid
R

Klassificeringer

Klassificeringer foretages ved at sammenlægge de relevante goodput-prøver, som er blevet registreret under målingen. Metoden understøtter en beregning af klassificeringer på forskellige nøjagtighedsniveauer for de valgte dimensioner. For eksempel kan bedømmelsen af en internetudbyder beregnes for forskellige tidsperioder (f.eks. time, dag, uge, måned) og/eller på forskellige geografiske niveauer (f.eks. landområde, provins, byområde, by).

For en given tidsperiode "T" (f.eks. 30 dages prøveperiode) og en geografisk placering "L" (f.eks San Francisco, CA, USA) beregnes klassificeringen for en internetudbyder "P" (f.eks. Comcast) på følgende måde:

 1. 1) Sammenlægning af relevante prøver: Indsaml alle goodput-prøver, der klassificeres som "T", "L" og "P", dvs. anmodninger, som stammer fra den internetudbyder, placering og tidsramme, som målingen fokuserer på.
 2. 2) Beregning af omfanget af GAT (goodput over grænsen): Placer hver goodput-prøve i en af de tre kapacitetsfilsæt – HD (høj opløsning), SD (standardopløsning) eller LD (lav opløsning) baseret på goodput-grænserne, der er angivet i tabellen nedenfor. Dette giver det ubearbejdede, sammenlagte omfang af GAT for de valgte dimensioner.
GAT-filsæt Goodput-grænse
HD > 2,5 mbps
SD 0,7 til 2,5 mbps
LD < 0,7 mbps
HD-prøver SD-prøver LD-prøver Omfang (GAT)
 1. 3) Definition af klassificeringskriterier: Klassificeringskriterierne for internetudbydere defineres af kravet om minimumsniveau for omfanget af GAT for hvert klassificeringsniveau. Da denne variabel er udviklet til at afspejle ensartetheden og pålideligheden af internetudbyderens netværk, skal søjlen angives på et niveau, der opfanger vedvarende ydeevne snarere end typisk (gennemsnitlig) ydeevne. For at opnå dette definerer vi tre bedømmelsesskalaer: GAT-90 (90 % af anmodningerne over grænsen), GAT-95 (95 % af anmodningerne over grænsen), GAT-99 (99 % af anmodningerne over grænsen) til afspejling af forskellige pålidelighedsniveauer.

  Følgende tabel definerer de kriterier, der anvendes til at fastlægge den endelige klassificering af internetudbyderen i vores metode ved brug af GAT-90. 90 %-søjlen er valgt efter nøje overvejelse af egentlig, observeret effektivitet. Søjlen vil nøje følge udviklingen inden for netværkskapacitet over tid.

Klassificering Kriterier (GAT-90)
HD 90+% prøver er
markeret med HD
SD 90+% prøver er
markeret med mindst SD
LD Ingen af de ovennævnte
 1. 4) Tildel klassificering: De tre GAT-filsæt fra trin 2 skal sættes sammen for at konvertere det ubearbejdede omfang af GAT til GAT-procentdele. Den endelige klassificering kan fastlægges ved hjælp af de kriterier, der er defineret i trin 3. I illustrationen nedenfor tildeles klassificeringen SD (standardopløsning), eftersom 90 % eller flere anmodninger opfylder dette kriterium (dvs. at netværket er i stand til at levere mindst SD-kvalitet for mere end 90 % af de behandlede anmodninger).
0% 20% 40% 60% 80% 100% SD Klassificering på 90 %

Privatliv

Klassificeringerne fokuserer på netværk, ikke på brugere. Alle goodput-prøver er fuldstændig anonymiseret, og ingen brugeroplysninger (f.eks. browsercookies, IP-adresser) bliver opbevaret eller anvendt direkte i klassificeringsalgoritmen. Hvis det sammenlagte prøveomfang for det valgte placeringsniveau og tidsinterval ligger under en vis grænse, går algoritmen tilbage til at bruge mere grovkornede dimensioner (dvs. sammenlægning ud fra et bredere placerings- og/eller tidsinterval), der opfylder minimumskravene for størrelse ved beregning af klassificeringen.