Помощни ресурси за бизнеса ви за справяне с несигурната ситуация

Знаем, че ситуацията с COVID-19 изправя бизнеса ви пред непознати предизвикателства. Google има за цел да ви подпомогне с инструментите, ресурсите и статистиката, нужни, за да продължите да стимулирате продуктивността.

Google отдели повече от 800 млн. щ.д., за да посрещне предизвикателствата, свързани с COVID-19. Прочетете повече

Първокласните видеосрещи от Google вече са безплатни за всички. Прочетете повече

Стъпките, които можете да предприемете днес

 • Комуникация с клиентите

 • Дистанционна работа

 • Комуникация със служителите

  • Съхранявайте информацията за връзка на служителите, търговците и клиентите си онлайн, за да е достъпна от всяко устройство.
  • Съставете план за непрекъснатост на дейността и го споделете със служителите си на имейл адрес, до който имат достъп извън офиса.
  • Ако бизнесът ви има повече от едно местоположение, упълномощете местните мениджъри да предприемат подходящите действия от плана за непрекъснатост на дейността в зависимост от разпространението на болестта в района им.
 • Промяна на рекламирането (ако е необходимо)

  • Редактирайте рекламите си според необходимостта, за да съобщите на клиентите дали бизнесът ви работи и дали предлагате полезни услуги, като ускорена доставка.
  • Поставете на пауза кампании, ако имате затруднения с наличността на предлаганите от вас продукти поради проблеми във веригата за доставки или увеличено търсене.
  • Ако бизнесът ви разчита на клиенти от държави, засегнати от вируса в най-голяма степен, бихте могли да пренасочите рекламния си бюджет към други местоположения.

Безплатно обучение по дигитални умения

Допълнителни ресурси, за да останете актуални